Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 9, obowiązujące od 28 listopada 2019 r.

Nazwa pełna

QUARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000586579

NIP

5272750568

REGON

363012387

Data rejestracji

16 listopada 2015 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Świętokrzyska 18 / 119A, 00-052 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Przedmiot pozostałej działalności
 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Działalność usługowa w zakresie informacji

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Sprawozdanie za rok 2018
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 16 listopada 2015 r.

  95 udziałów o łącznej wartości 4.750,- złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016