Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 30 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

TOWARZYSTWO PSYCHOPEDAGOGICZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000586474

NIP

6121856217

REGON

363015316

Data rejestracji

16 listopada 2015 r.

Adres siedziby

Warszawska 1 / 3, 59-700 Bolesławiec, Polska

Cel działania

Rozwijanie, popularyzacja psychopedagogiki, coachingu, psychologii, socjologii i filologii, - wspieranie, pomoc, edukacja prospołeczna, - profilaktyka społeczna dla osób, rodzin, instytucji, przedsiębiorstw.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W sprawach majątkowych i niemajątkowych wymagany jest podpis prezesa zarządu lub osoby przez niego upoważnionej pisemnie.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

PTPP@PSYCHOPEDAGOG.EU

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY