Nazwa pełna

TOWARZYSTWO PSYCHOPEDAGOGICZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000586474

NIP

6121856217

REGON

363015316

Data rejestracji

16 listopada 2015 r.

Adres siedziby

Warszawska 1 / 3, 59-700 Bolesławiec, Polska

Cel działania

Rozwijanie, popularyzacja psychopedagogiki, coachingu, psychologii, socjologii i filologii, - wspieranie, pomoc, edukacja prospołeczna, - profilaktyka społeczna dla osób, rodzin, instytucji, przedsiębiorstw.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W sprawach majątkowych i niemajątkowych wymagany jest podpis prezesa zarządu lub osoby przez niego upoważnionej pisemnie.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

HTTP://PSYCHOPEDAGOG.EU

Adres e-mail

PTPP@PSYCHOPEDAGOG.EU

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY