Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 2 lutego 2018 r.

Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOPEDAGOGICZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000586474

NIP

6121856217

REGON

363015316

Data rejestracji

16 listopada 2015 r.

Adres siedziby

Teatralna 2 / 5, 59-700 Bolesławiec, Polska

Cel działania

Rozwijanie, popularyzacja psychopedagogiki, coachingu, psychologii, socjologii i filologii, - wspieranie, pomoc, edukacja prospołeczna, - profilaktyka społeczna dla osób, rodzin, instytucji, przedsiębiorstw.

Zarząd Główny Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do ważności pism i dokumentów majątkowych wymagany jest podpis prezesa zarządu głównego.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

HTTP://PSYCHOPEDAGOG.EU

Adres e-mail

PTPP@PSYCHOPEDAGOG.EU

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY