STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000586474

Numer NIP

6121856217

Numer REGON

363015316

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Adres WWW

HTTP://PSYCHOPEDAGOG.EU

Sposób reprezentacji

DO WAŻNOŚCI PISM I DOKUMENTÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO.

ul. Teatralna 2 / 5

59-700 Bolesławiec

Polska

ZARZĄD GŁÓWNY