Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 1 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

REMBERTÓW TOPNORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000585996

NIP

5213712537

REGON

363001739

Data rejestracji

13 listopada 2015 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Plac Bernardyński 2 / 2, 02-901 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane specjalistyczne

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki upoważniony jest komplementariusz tj. Topnorma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: sposób reprezentacji komplementariusza: dwaj członkowie zarządu działający łącznie zarząd komplementariusza jest dwuosobowy - prezes zarządu - piotr andrzej nowak wiceprezes zarządu - bronisław krawczyk

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 13 listopada 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  38.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  38.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  38.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 13 listopada 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  11.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  11.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  11.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 13 listopada 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  49.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  49.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  49.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016