Nazwa pełna

OLGUM MALEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000585907

NIP

7393879894

REGON

362982497

Data rejestracji

13 listopada 2015 r.

Data ostatniej zmiany

8 maja 2018 r.

Adres siedziby

Feliksa Nowowiejskiego 9, 11-010 Barczewo, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej I wodnej

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn I urządzeń

  • Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja jednoosobowa

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015