Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 30 września 2019 r.

Nazwa pełna

OLGUM MALEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000585907

NIP

7393879894

REGON

362982497

Data rejestracji

13 listopada 2015 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Feliksa Nowowiejskiego 9, 11-010 Barczewo, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

  • Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja jednoosobowa

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015