Nazwa pełna

FUNDACJA "FIKA" IM. KASPARA SCHWENKFELDA

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000584874

NIP

6922509809

REGON

362988360

Data rejestracji

6 listopada 2015 r.

Data ostatniej zmiany

12 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Św. Katarzyny 30A, Osiek, 59-300 Lubin, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
  • Chów I hodowla koni I pozostałych zwierząt koniowatych

  • Uprawy rolne połączone z chowem I hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

  • Działalność usługowa wspomagająca chów I hodowlę zwierząt gospodarskich

  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

  • Działalność obiektów sportowych

  • Działalność historycznych miejsc I budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Działalność organizatorów turystyki

  • Pozostała działalność związana ze sportem

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek zarządu oddzielnie. Do składania oświadczeń woli fundacji w sprawach, których wartość przekracza 10000 zł (dziesięć tysięcy złotych) uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, w tym prezes.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Adres e-mail

FUNDACJAFIKA@WP.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016