Poprzednio

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁODZKU

Nazwa pełna

"ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ" W KŁODZKU

KRS

0000058460

NIP

8831598671

REGON

000316418

Adres siedziby

Szpitalna 1A, 57-300 Kłodzko, Polska

Forma prawna

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Data rejestracji

16 listopada 2001 r.

Status podatnika VAT
Kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Organ reprezentacji

Kwalifikacje

Dr nauk o zdrowiu, mgr pedagogiki, studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego

Cel działania

Podstawowym zadaniem zakładu jest zapewnienie ludności opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej oraz promocji zdrowia zgodnie z obowiązującą ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innymi obowiązującymi aktami resortowymi. W szczególności zadaniem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługujących ubezpieczonym w ramach puz w zakresie: 1. Ambulatoryjnej opieki podstawowej i specjalistycznej, 2. W zakresie lecznictwa stacjonarnego, specjalistycznego, porad ambulatoryjnych udzielanych bez skierowania oraz wyskokosztochłonnych badań laboratoryjnych i diagnostycznych, 3. W zakresie specjalistycznych porad ambulatoryjnych, 4. W zakresie medycyny szkolnej, medycyny pracy, 5. W zakresie świadczeń lekarza stomatologa, 6. W zakresie rehabilitacji medycznej, 7. W zakresie pomocy doraźnej, 8. W zakresie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

Rada Społeczna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Podmiot tworzący
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

1,1 mln zł

2022 r.

1,1 mln zł

2021 r.

954,7 tys. zł

2020 r.

862 tys. zł

2019 r.

1,2 mln zł

2018 r.

1 mln zł

2017 r.

963,7 tys. zł

2016 r.

921,2 tys. zł

2015 r.

998,1 tys. zł

2014 r.

967,2 tys. zł

2013 r.

870,4 tys. zł

2012 r.

173,8 tys. zł

2010 r.

491,2 tys. zł

2009 r.

729,3 tys. zł

2008 r.

536,9 tys. zł

2007 r.

349,1 tys. zł

2006 r.

335,5 tys. zł

2005 r.

353,7 tys. zł

2004 r.

171,9 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
171,9 tys. zł 353,7 tys. zł 335,5 tys. zł 349,1 tys. zł 536,9 tys. zł 729,3 tys. zł 491,2 tys. zł 173,8 tys. zł 870,4 tys. zł 967,2 tys. zł 998,1 tys. zł 921,2 tys. zł 963,7 tys. zł 1 mln zł 1,2 mln zł 862 tys. zł 954,7 tys. zł 1,1 mln zł 1,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

1,8 mln zł

1,6 mln zł

2007 - 2013

2

6,8 mln zł

5,5 mln zł

Łącznie

4

8,6 mln zł

7,1 mln zł

Inne dane

Adres www

[email protected]

Adres e-mail

WWW.ZOZ.KLODZKO.PL

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 5 SĄD REJONOWY VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W WAŁBRZYCHU