SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000584545

Numer NIP

5272749631

Numer REGON

362970301

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Kapitał zakładowy

342.8 mln

ul. Prosta 68

00-838 Warszawa

Polska

ZARZĄD
Działalność według PKD
 • 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
 • 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
 • 73, , , REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
 • 58, , , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 63, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
 • 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
 • 82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
 • 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
 • 78, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
Wspólnicy
 • 3.902.349 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 195.117.450,00 ZŁ
 • 758.750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.937.500,00 ZŁ.
 • TCV LUXCO PEROGIE S.A R.L.
  1.718.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.915.000,00 ZŁ
Ten podmiot jest wspólnikiem w: