Nazwa pełna

FUNDACJA KOALICJI NA RZECZ POLSKICH INNOWACJI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000584525

NIP

9571081798

REGON

362953550

Data rejestracji

5 listopada 2015 r.

Adres siedziby

Senatorska 2, 00-075 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Opracowywanie rozwiązań oraz podejmowanie działań, które przyczynią się do zwiększenia innowacyjności Polskiej gospodarki; 2. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości; 3. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 4. Upowszechnianie stosowania dobrych praktyk wspierających rozwój innowacyjności; 5. Opracowywanie oraz promowanie rozwiązań wspierających transfer wiedzy i technologii do gospodarki; 6. Podejmowanie działań edukacyjnych wspierających rozwój innowacyjności Polskiej gospodarki; 7. Promowanie współpracy i transferu wiedzy pomiędzy nauką i biznesem; 8. Monitorowanie barier dla rozwoju innowacyjności.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu fundacji i do reprezentowania fundacji uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

KONTAKT@KOALICJADLAINNOWACJI.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016