Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

54 tys. zł

2020 r.

11,5 mln zł

2018 r.

4,3 mln zł

2018
2020
2022
4,3 mln zł 11,5 mln zł 54 tys. zł