Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 1 czerwca 2016 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI LIDZBARSKIEJ

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000058400

NIP

7431584481

REGON

510245155

Data rejestracji

31 października 2001 r.

Adres siedziby

Słowackiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński, Polska

Cel działania

1. Działania na rzecz rozwoju gospodarczego, społeczno-kulturalnego oraz ochrony środowiska ziemi lidzbarskiej. 2. Propagowanie wśród lokalnego społeczeństwa modelu aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym. 3. Kultywowanie tradycji oraz propagowanie wiedzy i historii tej ziemi, wybitnych jej mieszkańcach, zabytkach i pamiątkach z nią związanych. 4. Otaczanie opieką zabytków. 5. Ochrona okolicznych zasobów naturalnych i ich właściwe wykorzystanie. 6. Działalność charytatywna, humanitarna na rzecz społeczeństwa ziemi lidzbarskiej i polonii na wschodzie. 7. Wspieranie rozwoju i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. 8. Działania na rzecz mniejszości narodowych. 9. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 10. Działania na rzecz ofiar wypadków komunikacyjnych. 11. Wspieranie aktywnego, sportowego stylu życia mieszkańców ziemi lidzbarskiej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje dwóch członków zarządu: prezes z jednym z wiceprezesów, prezes z sekretarzem, albo prezes ze skarbnikiem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 685 SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE