Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

4 mln zł

2019 r.

6,1 mln zł

2017 r.

13,3 tys. zł

2016 r.

198 tys. zł

2016
2017
2019
2020
198 tys. zł 13,3 tys. zł 6,1 mln zł 4 mln zł