Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 08.03.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 18.04.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 10.05.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 20.06.2017

  Od 29. 10. 2015 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 29. 10. 2015 do 31. 12. 2016