Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 8 marca 2020 r.

Nazwa pełna

"LAVINIA 201" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000583348

NIP

5252570320

REGON

146954143

Data rejestracji

29 października 2015 r.

Adres siedziby

Miodowa 1, 00-080 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Działalność holdingów finansowych

 • Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Sprawozdanie za rok 2019
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy komplementariusz. Komplementariuszem w spółce jest "Lavinia 201" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie. Do składania oświadczeń woli w imieniu komplementariusza w przypadku zarządu wieloosobowego uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. W skład zarządu "Lavinia 201" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzi: czesław wojtera - prezes zarządu, halina wojtera - członek zarządu.

Wspólnicy
 • Od 29 października 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  10000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  10000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 29 października 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  30500,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  30500,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 29 października 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  19500,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  19500,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 29 października 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  20000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  20000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 29 października 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  15000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  15000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 29 października 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  5000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016