STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000583120

Numer NIP

6511718782

Numer REGON

362850927

Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI I PISM, W TYM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB CZŁONKA ZARZĄDU POSIADAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWO WYSTAWIONE PRZEZ ZARZĄD.

ul. Osiedle Sikorskiego 52

44-240 Żory

Polska