Nazwa pełna

KRAJOWE TOWARZYSTWO LOTNICZE-AOPA POLAND

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

KRS

0000058309

NIP

5321746007

REGON

013179569

Data rejestracji

5 listopada 2001 r.

Data ostatniej zmiany

25 października 2016 r.

Adres siedziby

Al. Aleje Jerozolimskie 81 / 7.10, 02-001 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest reperezentowanie lotnictwa ogólnego na forum parlamentarnym, rządowym I administracyjnym w kraju I zagranicą, a także podnoszenie bezpieczeństwa latania oraz sprawności technicznej I ekonomicznej lotnictwa ogólnego

Zarząd Stowarzyszenia Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Rada Stowarzyszenia Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.AOPA.PL

Adres e-mail

INFO@AOPA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 2767 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE