Nazwa pełna

"GEMINI" HÜTTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000582775

NIP

5882307877

REGON

220687587

Adres siedziby

Harcerska 10, 84-202 Wejherowo, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 października 2015 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu jest upoważniony samodzielnego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki oraz do jej reprezentowania. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki oraz do jej reprezentacji uprawniony jest dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

31 marca 2017 r.

DKK-50/2017

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • BENEFICJENT RZECZYWISTY SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 100 % OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

8 tys. zł

2017 r.

5,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016