Nazwa pełna

"AMZ-KUTNO" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000581019

NIP

7752104740

REGON

472204412

Adres siedziby

Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 października 2015 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

1 mln zł

Kapitał wpłacony

1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków oraz podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są: 1) każdy z członków zarządu samodzielnie do kwoty 5. 000. 000,00 (pięć milionów) złotych, 2) dwóch członków zarządu łącznie powyżej kwoty 5. 000. 000,00 (pięć milionów) złotych.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

15,6 tys. zł

2020 r.

6,8 mln zł

2019 r.

89,2 tys. zł

2018 r.

83,3 tys. zł

2017 r.

136,5 tys. zł

2015 r.

255 tys. zł

2013 r.

3,9 mln zł

2012 r.

2,3 mln zł

2011 r.

300 tys. zł

2010 r.

1 mln zł

2009 r.

1 mln zł

2007 r.

139,1 tys. zł

2006 r.

8,8 tys. zł

2005 r.

345 tys. zł

2004 r.

128,5 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2017
2018
2019
2020
2021
128,5 tys. zł 345 tys. zł 8,8 tys. zł 139,1 tys. zł 1 mln zł 1 mln zł 300 tys. zł 2,3 mln zł 3,9 mln zł 255 tys. zł 136,5 tys. zł 83,3 tys. zł 89,2 tys. zł 6,8 mln zł 15,6 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.AMZ.PL

Adres e-mail

AMZ@AMZ.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015