Nazwa pełna

MAUDIT ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000580986

NIP

7010514046

REGON

362785035

Data rejestracji

20 października 2015 r.

Adres siedziby

Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Przedmiot pozostałej działalności
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

 • Handel hurtowy I detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Magazynowanie I działalność usługowa wspomagająca transport

 • Telekomunikacja

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność związana z zatrudnieniem

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu ma prawo reprezentowania spółki samodzielnie

 • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016