Nazwa pełna

IZBA PRZEMYSŁOWO -HANDLOWA GOSPODARKI ZŁOMEM

KRS

0000058029

NIP

9541026398

REGON

272186413

Adres siedziby

Domaniewska 47, 02-672 Warszawa, Polska

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

Data rejestracji

30 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Zarząd Izby Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd kieruje bieżącą działalnością izby i reprezentuje ja na zewnątrz w przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji izby uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Izby Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 40 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

10,1 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH IG 19 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZ. VIII GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015