Nazwa pełna

IZBA PRZEMYSŁOWO -HANDLOWA GOSPODARKI ZŁOMEM

KRS

0000058029

NIP

9541026398

REGON

272186413

Adres siedziby

Domaniewska 47, 02-672 Warszawa, Polska

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

Data rejestracji

30 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Zarząd Izby Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd kieruje bieżącą działalnością izby i reprezentuje ja na zewnątrz w przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji izby uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

Do podstawowych zadań izby należy: 1. Reprezentacja i ochrona interesów gospodarczych członków izby, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego. 2. Współpraca z instytucjami wspólnot europejskich, organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, w celu współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności gospodarczej przez członków izby, 3. Organizacja pomocy na rzecz członków izby w zakresie rozwiązywania problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej, 4. Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych, 5. Propagowanie zasad etyki i obyczajów kupieckich, 6. Propagowanie zasad prowadzenia zrównoważonej działalności gospodarczej, 7. Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji.

Rada Izby Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 40 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

10,1 tys. zł

Inne dane

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH IG 19 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZ. VIII GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015