Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 12, obowiązujące od 11 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

BEST REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000579942

NIP

7010512277

REGON

362723264

Data rejestracji

12 października 2015 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Lwowska 11 / 12, 00-660 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Zakwaterowanie

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Wynajem i dzierżawa

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki upoważniony jest komplementariusz tj. Best rest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez każdego członka zarządu samodzielnie. Zarząd komplementariusza jest jednoosobowy - prezes zarządu agata joanna wygonowska

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 12 października 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  18.000,- ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  1.018.000,- ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  18.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000.000,- ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  TAK

Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.HOSTELLWOWSKA11.PL

Adres e-mail

BIURO@HOSTELLWOWSKA11.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015