Nazwa pełna

BEST REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000579942

NIP

7010512277

REGON

362723264

Data rejestracji

12 października 2015 r.

Data ostatniej zmiany

11 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Lwowska 11 / 12, 00-660 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Zakwaterowanie

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników I agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji I działalności z nią związane

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach I zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Wynajem I dzierżawa

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki upoważniony jest komplementariusz tj. Best rest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowana przez każdego członka zarządu samodzielnie. Zarząd komplementariusza jest jednoosobowy - prezes zarządu agata joanna wygonowska

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 12 października 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  18.000,- ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  1.018.000,- ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  18.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000.000,- ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  TAK

Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.HOSTELLWOWSKA11.PL

Adres e-mail

BIURO@HOSTELLWOWSKA11.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015