Nazwa pełna

BELLOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000579146

NIP

8943067370

REGON

362704031

Data rejestracji

7 października 2015 r.

Data ostatniej zmiany

18 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Al. Gen. Józefa Hallera 80 / 2, 53-324 Wrocław, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2018-01-11

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego I pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego I drobnych wyrobów metalowych

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Magazynowanie I przechowywanie pozostałych towarów

 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest: - w przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu działający samodzielnie; - w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016