FUNDACJA

Numer KRS

0000578698

Numer NIP

5223040111

Numer REGON

362669228

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

1) W PRZYPADKU GDY ZARZĄD FUNDACJI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI. 2) W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU FUNDACJI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. 3) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH FUNDACJI W WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 5.000,00 ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

ul. Al. Aleje Jerozolimskie 85 / 21

02-001 Warszawa

Polska

ZARZĄD FUNDACJI
Działalność według PKD
  • 94, 99, Z, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
  • 58, 1, , WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
  • 59, 1, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
  • 70, 2, , DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
  • 72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
  • 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
  • 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
  • 73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
  • 82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
  • 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE