Poprzednio

PKS GDYNIA

Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 30.06.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 17.08.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 10.10.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 19.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 12.12.2017

  Od 05. 10. 2015 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 05. 10. 2015 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 05. 10. 2015 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  100000

  Uprzywilejowanie

  100.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE: A. KAŻDA Z NICH UPRAWNIA DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, B. DYWIDENDA NA AKCJE SERII A BĘDZIE STANOWIĆ 150% DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA INNE AKCJE ( ZA WYJĄTKIEM AKCJI SERII B, C, I D), TJ. BĘDZIE RÓWNA DYWIDENDZIE PRZYPADAJĄCEJ NA AKCJE SERII B, C I D, C. PRZYSŁUGUJE IM PIERWSZEŃSTWO ZASPOKOJENIA PRZED INNYMI AKCJAMI ( ZA WYJĄTKIEM AKCJI SERII B, C I D), TJ. NA RÓWNI Z AKCJAMI SERII B, C I D, D. NIE PODLEGAJĄ PRZYMUSOWEMU UMORZENIU LUB WYKUPOWI, E. AKCJONARIUSZOM BĘDĄCYM WŁAŚCICIELAMI AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO PRZEJĘCIA AKCJI W PRZYPADKU PRZYMUSOWEGO WYKUPU.

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  17427500

  Uprzywilejowanie

  18.427.500 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE: A. KAŻDA Z NICH UPRAWNIA DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, B. DYWIDENDA NA AKCJE SERII B BĘDZIE STANOWIĆ 150% DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA INNE AKCJE ( ZA WYJĄTKIEM AKCJI SERII A,C I D), TJ. BĘDZIE RÓWNA DYWIDENDZIE PRZYPADAJĄCEJ NA AKCJE SERII A,C I D. C. PRZYSŁUGUJE IM PIERWSZEŃSTWO ZASPOKOJENIA PRZED INNYMI AKCJAMI ( ZA WYJĄTKIEM AKCJI SERII A, C I D), TJ. NA RÓWNI Z AKCJAMI SERII A, C I D, D. NIE PODLEGAJĄ PRZYMUSOWEMU UMORZENIU LUB WYKUPOWI, E. AKCJONARIUSZOM BĘDĄCYM WŁAŚCICIELAMI AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO PRZEJĘCIA AKCJI W PRZYPADKU PRZYMUSOWEGO WYKUPU.

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  7826500

  Uprzywilejowanie

  8.326.500 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE: A. KAŻDA Z NICH UPRAWNIA DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, B. DYWIDENDA NA AKCJE SERII C BĘDZIE STANOWIĆ 150% DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA INNE AKCJE ( ZA WYJĄTKIEM AKCJI SERII A, B, I D), TJ. BĘDZIE RÓWNA DYWIDENDZIE PRZYPADAJĄCEJ NA AKCJE SERII A, B I D, C. PRZYSŁUGUJE IM PIERWSZEŃSTWO ZASPOKOJENIA PRZED INNYMI AKCJAMI ( ZA WYJĄTKIEM AKCJI SERII A, B I D), TJ. NA RÓWNI Z AKCJAMI SERII A, B I D, D. NIE PODLEGAJĄ PRZYMUSOWEMU UMORZENIU LUB WYKUPOWI, E. AKCJONARIUSZOM BĘDĄCYM WŁAŚCICIELAMI AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO PRZEJĘCIA AKCJI W PRZYPADKU PRZYMUSOWEGO WYKUPU.

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  2262000

  Uprzywilejowanie

  2.262.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE: A. KAŻDA Z NICH UPRAWNIA DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, B. DYWIDENDA NA AKCJE SERII D BĘDZIE STANOWIĆ 150% DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA INNE AKCJE ( ZA WYJĄTKIEM AKCJI SERII A, B, I C), TJ. BĘDZIE RÓWNA DYWIDENDZIE PRZYPADAJĄCEJ NA AKCJE SERII A, B I C, C. PRZYSŁUGUJE IM PIERWSZEŃSTWO ZASPOKOJENIA PRZED INNYMI AKCJAMI ( ZA WYJĄTKIEM AKCJI SERII A, B I C), TJ. NA RÓWNI Z AKCJAMI SERII A, B I C, D. NIE PODLEGAJĄ PRZYMUSOWEMU UMORZENIU LUB WYKUPOWI, E. AKCJONARIUSZOM BĘDĄCYM WŁAŚCICIELAMI AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO PRZEJĘCIA AKCJI W PRZYPADKU PRZYMUSOWEGO WYKUPU.

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  112999

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 226 000,00 ZŁ

 • 10 588 500,00 ZŁ

 • 18 427 500,00 ZŁ