Poprzednio

PKS GDYNIA

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

392 tys. zł

392 tys. zł