Poprzednio

PKS GDYNIA

Nazwa pełna

PKS GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000578229

NIP

5862297064

REGON

361370941

Adres siedziby

A. Hryniewickiego 6C / 43, 81-340 Gdynia, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

5 października 2015 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

27,7 mln zł

Kapitał docelowy

75 tys. zł

Kapitał wpłacony

27,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego każdy z członków zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,5 mln zł

2020 r.

9,7 mln zł

2019 r.

5,6 mln zł

2018 r.

5,3 mln zł

2017 r.

4,8 mln zł

2017
2018
2019
2020
2021
4,8 mln zł 5,3 mln zł 5,6 mln zł 9,7 mln zł 3,5 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

392 tys. zł

392 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015