Poprzednio

DB SCHENKER RAIL POLSKA

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

126,8 mln zł

51,5 mln zł