Nazwa pełna

DB CARGO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000057814

NIP

6320000051

REGON

272192684

Adres siedziby

Wolności 337, 41-800 Zabrze, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

29 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

240,5 mln zł

Kapitał wpłacony

240,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

21 czerwca 2007 r.

DOK-80/2007

Kontrola koncentracji

13 czerwca 2007 r.

DOK-76/2007

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ: DB CARGO POLSKA S.A.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

168,8 tys. zł

2021 r.

181,6 tys. zł

2020 r.

355,7 tys. zł

2019 r.

825,2 tys. zł

2018 r.

51,8 mln zł

2017 r.

214,4 tys. zł

2016 r.

135,6 tys. zł

2015 r.

273,1 tys. zł

2014 r.

251,6 tys. zł

2013 r.

451,1 tys. zł

2011 r.

1,3 mln zł

2010 r.

2,6 mln zł

2009 r.

9,9 mln zł

2008 r.

2,6 mln zł

2007 r.

168,1 tys. zł

2006 r.

25,1 tys. zł

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25,1 tys. zł 168,1 tys. zł 2,6 mln zł 9,9 mln zł 2,6 mln zł 1,3 mln zł 451,1 tys. zł 251,6 tys. zł 273,1 tys. zł 135,6 tys. zł 214,4 tys. zł 51,8 mln zł 825,2 tys. zł 355,7 tys. zł 181,6 tys. zł 168,8 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

126,8 mln zł

51,5 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.PL.DBCARGO.COM

Adres e-mail

DBCARGO.PL@DEUTSCHEBAHN.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 11021 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001