Nazwa pełna

KOŁO SENIORÓW AZS KRAKÓW

Forma prawna

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ

KRS

0000057712

REGON

350432079

Data rejestracji

29 października 2001 r.

Data ostatniej zmiany

10 lipca 2012 r.

Adres siedziby

Śniadeckich 12 B, 31-531 Kraków, Polska

Cel działania

1. Popularyzacja ideowych założeń akademickiego związku sportowego, kształtowanie więzi międzypokoleniowej. 2. Kształtowanie aktywnych form ruchu sportowego stosownie do wieku I zainteresowań jego członków. 3. Organizowanie okolicznościowych spotkań członków koła dla kontynuowania zwyczajów I tradycji azs. 4. Wspieranie radą I doświadczeniem działaczy społecznych innych jednostek organizacyjnych azs w krakowie. 5. Gromadzenie materiałów archiwalnych z działalności sportowej I organizacyjnej jednostek organizacyjnych azs w krakowie.

Rada Koła Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności pism dotyczących pełnomocnictw I umów wymagane są dwa podpisy przewodniczącego lub jego zastępcy oraz sekretarza. Dla ważności pism dotyczących zobowiązań finansowych wymagane są dwa podpisy przewodniczącego,jego zastępcy lub sekretarza oraz skarbnika względnie gł. Księgowego.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ I ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH 146 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY