Nazwa pełna

LANUA CONTRACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000577035

NIP

7811915777

REGON

362651122

Adres siedziby

Henryka Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 października 2015 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli w skład zarządu wchodzi więcej niż jedna osoba, to do reprezentacji spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

173,4 tys. zł

2021 r.

2,3 mln zł

2020 r.

5,2 mln zł

2019 r.

7,7 mln zł

2018 r.

6,7 mln zł

2017 r.

4,6 mln zł

2016 r.

4,3 mln zł

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4,3 mln zł 4,6 mln zł 6,7 mln zł 7,7 mln zł 5,2 mln zł 2,3 mln zł 173,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015