Nazwa pełna

FUNDACJA IM. HELENY I TADEUSZA AUGUSTYN

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000576770

NIP

6751524072

REGON

362545207

Data rejestracji

22 września 2015 r.

Data ostatniej zmiany

16 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Grochowska 24, 31-521 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Restauracje I inne stałe placówki gastronomiczne

  • Ruchome placówki gastronomiczne

  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działjących łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015