V&P

Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 29.08.2018

    Od 08. 09. 2015 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 08. 09. 2015 do 31. 12. 2016

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
  • Od 08. 09. 2015 do 31. 12. 2016