V&P

Nazwa pełna

V&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000576347

NIP

5223038835

REGON

362538963

Data rejestracji

21 września 2015 r.

Data ostatniej zmiany

9 października 2018 r.

Adres siedziby

Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1 / P. 12, 00-124 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo jeden członek działający łącznie z prokurentem są uprawnieni do reprezentacji spółki

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
  • Od 11 lipca 2018 r.

    100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016