V&P

Poprzednio

TOUCAN 10

Nazwa pełna

V&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000576347

NIP

5223038835

REGON

362538963

Data rejestracji

21 września 2015 r.

Adres siedziby

Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1 / P. 12, 00-124 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo jeden członek działający łącznie z prokurentem są uprawnieni do reprezentacji spółki

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 11 lipca 2018 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016