Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 11, obowiązujące od 11 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

BEST REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000576214

NIP

7010507721

REGON

362526090

Data rejestracji

18 września 2015 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Lwowska 11 / 12, 00-660 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Zakwaterowanie

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Wynajem i dzierżawa

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Wspólnicy
 • Od 18 września 2015 r.

  Wartość udziałów

  9 tys. zł

  Liczba udziałów

  180

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 18 września 2015 r.

  Wartość udziałów

  1 000.00 zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015