Nazwa pełna

BEST REST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000576214

NIP

7010507721

REGON

362526090

Data rejestracji

18 września 2015 r.

Data ostatniej zmiany

11 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Lwowska 11 / 12, 00-660 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Zakwaterowanie

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność organizatorów turystyki, pośredników I agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji I działalności z nią związane

 • Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach I zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 • Działalność związana z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

 • Wynajem I dzierżawa

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w sprawach majątkowych I niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Wspólnicy
 • Od 18 września 2015 r.

  180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 18 września 2015 r.

  20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015