Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 9 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

SONOIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000576078

NIP

7811915168

REGON

362511071

Data rejestracji

17 września 2015 r.

Status płatnika VAT

Zwolniony

Adres siedziby

Janusza Meissnera 2A / 8, 60-408 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnieni są: prezes zarządu jednoosobowo lub wiceprezes zarządu jednooosobowo, lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Wspólnicy
 • Od 25 września 2017 r.

  Wartość udziałów

  2.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 września 2017 r.

  Wartość udziałów

  2.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  25

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016