Nazwa pełna

"SOLCOM-BAYARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000057572

NIP

7781007933

REGON

632237052

Adres siedziby

Janickiego 20B, 60-542 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

31 października 2001 r.

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli w skład zarządu wchodzi więcej niż jedna osoba, to do reprezentacji spółki uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

876,7 tys. zł

2023 r.

5,4 mln zł

2022 r.

5,1 mln zł

2021 r.

5,8 mln zł

2020 r.

7 mln zł

2019 r.

8,8 mln zł

2018 r.

10 mln zł

2017 r.

14,3 mln zł

2016 r.

16,2 mln zł

2015 r.

18,7 mln zł

2014 r.

24,6 mln zł

2013 r.

35,8 mln zł

2012 r.

31,2 mln zł

2011 r.

19,3 mln zł

2010 r.

8,3 mln zł

2009 r.

7,4 mln zł

2008 r.

9,2 mln zł

2007 r.

5,6 mln zł

2006 r.

3,5 mln zł

2005 r.

1,5 mln zł

2004 r.

1,3 mln zł

2003 r.

925,5 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
925,5 tys. zł 1,3 mln zł 1,5 mln zł 3,5 mln zł 5,6 mln zł 9,2 mln zł 7,4 mln zł 8,3 mln zł 19,3 mln zł 31,2 mln zł 35,8 mln zł 24,6 mln zł 18,7 mln zł 16,2 mln zł 14,3 mln zł 10 mln zł 8,8 mln zł 7 mln zł 5,8 mln zł 5,1 mln zł 5,4 mln zł 876,7 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7664 SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001