Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WYSOKOGÓRSKICH PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000575004

NIP

7361720469

REGON

362465744

Data rejestracji

11 września 2015 r.

Adres siedziby

Grunwaldzka 14, 34-500 Zakopane, Polska

Cel działania

Razwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi wysokogórskiej turystyki tatrzańskiej, taternictwa i narciarstwa wysokogórskiego, szczególnie pod opieką kwalifikowanych przewodników górskich, upowszechnianie wiedzy o fizjografii, przyrodzie i niebezpieczeństwach gór wysokich, w szczególności tatr, przyczynianie się do ochrony przyrody a także dążenie do stałego podnoszenia kwalifikacji górskich przewodników tatrzańskich oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony prezes lub wiceprezes zarządu działający łącznie z jednym z członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY