Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 14 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU

KRS

0000573742

NIP

7010506041

REGON

362456113

Adres siedziby

Marszałkowska 21/25 / 35, 00-683 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

10 września 2015 r.

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu w tym prezes lub vice prezes.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Cel działania

Stowarzyszenie wyznacza sobie następujące cele: 1. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 2. Udzielanie pomocy konsumentom i klientom sektora usług finansowych w rozwiązywaniu ich problemów w relacji z przedsiębiorcą, w szczególności poprzez: a) działanie na rzecz umocnienia sytuacji prawnej konsumentów i klientów sektora usług finansowych w ich relacjach z przedsiębiorcą poprzez takie ich organizowanie, aby możliwym było zbiorowe dochodzenie przez nich roszczeń. B) gromadzenie informacji o nieuczciwych praktykach przedsiębiorcy i innych przypadkach naruszeń prawa przez te podmioty oraz opracowywanie i upublicznianie informacji, artykułów, raportów i opinii w tym zakresie. C) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z istniejących lub przygotowywanych przepisów prawa w relacji konsumentów i klientów sektora usług finansowych z przedsiębiorcą. D) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z relacji konsument lub klient sektora usług finansowych a przedsiębiorca poprzez udział w mediach w tym w mediach publicznych. E) inicjowanie zmiany przepisów prawa w celu wyeliminowania z Polskiego systemu prawnego przywilejów prawnych przedsiębiorcy oraz tych przepisów, które zagrażać mogą konstytucyjnej zasadzie równości w relacji konsument lub klient sektora usług finansowych a przedsiębiorca. F) inicjowanie, wspieranie i organizowanie aktywności społecznej ukierunkowanej na stworzenie w Polsce systemu finansowania mieszkalnictwa opartego na zasadach nie naruszających bezpieczeństwa egzystencji osób zadłużających się celem zabezpieczenia sobie i swojej rodzinie potrzeb mieszkaniowych.

Krajowa Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór