Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 14 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000573742

NIP

7010506041

REGON

362456113

Data rejestracji

10 września 2015 r.

Adres siedziby

Marszałkowska 21/25 / 35, 00-683 Warszawa, Polska

Cel działania

Stowarzyszenie wyznacza sobie następujące cele: 1. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. 2. Udzielanie pomocy konsumentom i klientom sektora usług finansowych w rozwiązywaniu ich problemów w relacji z przedsiębiorcą, w szczególności poprzez: a) działanie na rzecz umocnienia sytuacji prawnej konsumentów i klientów sektora usług finansowych w ich relacjach z przedsiębiorcą poprzez takie ich organizowanie, aby możliwym było zbiorowe dochodzenie przez nich roszczeń. B) gromadzenie informacji o nieuczciwych praktykach przedsiębiorcy i innych przypadkach naruszeń prawa przez te podmioty oraz opracowywanie i upublicznianie informacji, artykułów, raportów i opinii w tym zakresie. C) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z istniejących lub przygotowywanych przepisów prawa w relacji konsumentów i klientów sektora usług finansowych z przedsiębiorcą. D) podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z relacji konsument lub klient sektora usług finansowych a przedsiębiorca poprzez udział w mediach w tym w mediach publicznych. E) inicjowanie zmiany przepisów prawa w celu wyeliminowania z Polskiego systemu prawnego przywilejów prawnych przedsiębiorcy oraz tych przepisów, które zagrażać mogą konstytucyjnej zasadzie równości w relacji konsument lub klient sektora usług finansowych a przedsiębiorca. F) inicjowanie, wspieranie i organizowanie aktywności społecznej ukierunkowanej na stworzenie w Polsce systemu finansowania mieszkalnictwa opartego na zasadach nie naruszających bezpieczeństwa egzystencji osób zadłużających się celem zabezpieczenia sobie i swojej rodzinie potrzeb mieszkaniowych.

Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu w tym prezes lub vice prezes.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Krajowa Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY