Nazwa pełna

YAPPCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000573032

NIP

9482604438

REGON

362381036

Adres siedziby

Ignacego Mościckiego 1 / 1, 24-100 Puławy, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 sierpnia 2015 r.

Kapitał zakładowy

2,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie, o ile wartość zaciąganego zobowiązania nie przekracza kwoty 500. 000 zł (pięćset tysięcy złotych). Jeżeli wartość zaciąganego zobowiązania przekracza kwotę 500. 000 zł (pięćset tysięcy złotych), wymagana jest reprezentacja łączna dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 27 sierpnia 2015 r.

  Wartość udziałów

  1,3 mln zł

  Liczba udziałów

  26880

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 października 2020 r.

  Wartość udziałów

  896 tys. zł

  Liczba udziałów

  17920

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4,3 mln zł

2021 r.

7,6 mln zł

2020 r.

533,9 tys. zł

2016 r.

57,2 tys. zł

2016
2020
2021
2022
57,2 tys. zł 533,9 tys. zł 7,6 mln zł 4,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015