Nazwa pełna

MINIWATT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000572947

NIP

5472155327

REGON

362182549

Data rejestracji

31 sierpnia 2015 r.

Data ostatniej zmiany

26 czerwca 2019 r.

Adres siedziby

Michała Grażyńskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego I telekomunikacyjnego oraz części do niego

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

 • Naprawa I konserwacja urządzeń elektronicznych I optycznych

 • Naprawa I konserwacja urządzeń elektrycznych

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego I pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Naprawa I konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki I do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upaważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego do rozporządzania prawem I zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej 50. 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagane jest zawsze współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 września 2016 r.

  80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016