STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000572409

Numer NIP

6793115349

Numer REGON

362336113

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO REPREZENOTOWANIA I DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA W KWOCIE POWYŻEJ 5.000,00 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZESA. OGRANICZENIE TO NIE DOTYCZY CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZAŁOŻENIEM ORAZ OBSŁUGĄ RACHUNKU BANKOWEGO, W TYM SKŁADANIA DYSPOZYCJI PRZELEWÓW ORAZ UZYSKANIA ELEKTRONICZNEGO DOSTĘPU DO RACHUNKU BANKOWEGO.

ul. Malwowa 17 / 81

30-611 Kraków

Polska

ZARZĄD