Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 6, obowiązujące od 18 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WALKI Z RAKIEM JAJNIKA NIEBIESKI MOTYL

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000572409

NIP

6793115349

REGON

362336113

Data rejestracji

27 sierpnia 2015 r.

Adres siedziby

Stawowa 31, 64-061 Kamieniec, Polska

Cel działania

A) ochrona i promocja zdrowia w zakresie ginekologii onkologicznej, b) wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej, rehabilitacyjnej w obszarze ginekologii onkologicznej, c) pomoc społeczna, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym, których niepełnosprawność wynika z chorób onkologicznyh lub skutków ubocznych ich leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów cierpiących na choroby z zakresu onkologii ginekologicznej, d) działanie na rzecz poprawy dostępności oraz standardów leczenia chorób nowotworowych, w tym szczególnie chorób z zakresu ginekologii onkologicznej, e) wspieranie nauki i edukacji w zakresie onkologii, ze szczególnym uwzględnieniem ginekologii onkologoicznej, f) działalność charytatywana na rzecz chorych onkologocznie oraz ich rodzin g) reprezentowanie interesów pacjentów onkologicznych h) promocja oraz propagowanie profilaktyki onkologicznej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezenotowania i dokonywania rozporządzeń majątkowych stowarzyszenia, upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie z zastrzeżeniem, iż dla ważności oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązów majątkowych stowarzyszenia w kwocie powyżej 5. 000,00 złotych wymagane jest działanie dwóch członków zarządu łącznie, w tym prezesa. Ograniczenie to nie dotyczy czynności związanych z założeniem oraz obsługą rachunku bankowego, w tym składania dyspozycji przelewów oraz uzyskania elektronicznego dostępu do rachunku bankowego.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY