Nazwa pełna

NEXT SCRIPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000571656

NIP

5213703923

REGON

362291221

Data rejestracji

19 sierpnia 2015 r.

Data ostatniej zmiany

16 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

470 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo I programami telewizyjnymi

  • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

  • Działalność związana z projekcją filmów

  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

  • Reprodukcja zapisanych nośników informacji

  • Wydawanie książek

  • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

  • Działalność portali internetowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016