Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 05.02.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 17.10.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 11.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 09.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 09.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 11.07.2016

  Od 28. 08. 2015 do 31. 12. 2015

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 28. 08. 2015 do 31. 12. 2015

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 28. 08. 2015 do 31. 12. 2015