Nazwa pełna

SZUMOWSKI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000571609

NIP

9522125194

REGON

146757170

Data rejestracji

27 sierpnia 2015 r.

Adres siedziby

Mirtowa 29, 04-690 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

39 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

109,9 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby przeglądać informacje o beneficjanetach rzeczywistych.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu działający samodzielnie; 2) w przypadku zarządu wieloosobowego - prezes zarządu działający samodzielnie albo dwóch członków zarządu działających łącznie albo członek zarządu działający z prokurentem.

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015