Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej
Stosunek inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych.

Wskaźnik płynności I stopnia

Wskaźnik płynności szybkiej

Stosunek sumy aktywów:

  • inwestycje krótkoterminowe,
  • należności krótkoterminowe,

do zobowiązań krótkoterminowych.

Wskaźnik płynności II stopnia

Wskaźnik płynności bieżącej
Stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych.

Wskaźnik płynności III stopnia

Udział odsetek w wyniku netto
Stosunek kosztów finansowych - odsetek do zysku netto.