Nazwa pełna

FUNDACJA "INSTYTUT BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000571191

NIP

5252626799

REGON

362266312

Data rejestracji

14 sierpnia 2015 r.

Adres siedziby

Górnośląska 16 / 18, 00-432 Warszawa, Polska

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają: w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015