Nazwa pełna

KRAKRESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000570678

NIP

6793114812

REGON

362213474

Data rejestracji

10 sierpnia 2015 r.

Data ostatniej zmiany

15 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Topiarnia 9, 30-698 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Przedmiot pozostałej działalności
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów I pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 10 sierpnia 2015 r.

  5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 10 sierpnia 2015 r.

  5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 17 listopada 2016 r.

  40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Adres WWW

WWW.KRAKRESIDENCE.COM.PL

Adres e-mail

BIURO@KRAKRESIDENCE.COM.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015