Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

3,7 mln zł

1,8 mln zł

2007 - 2013

1

9,5 mln zł

4,5 mln zł

Łącznie

3

13,1 mln zł

6,3 mln zł