Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

8,7 mln zł

2,4 mln zł

2004 - 2006

1

7,9 tys. zł

2,8 tys. zł

Łącznie

3

8,7 mln zł

2,4 mln zł