FUNDACJA

Numer KRS

0000569371

Numer NIP

5252626032

Numer REGON

362196630

Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

ul. Mazowiecka 11 / 14

00-052 Warszawa

Polska